Dofinansowania na rozpoczęcie działalności WA.Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla Wirtualnej Asystentki.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej to świetna możliwość startu dla początkujących przedsiębiorców z pomysłem. Jedną z możliwości otrzymania dofinansowania jest oczywiście dofinansowanie z urzędu pracy.Jak przebiega proces dofinansowania w Urzędzie Pracy?

Po pierwsze -> Rejestracja w Urzędzie Pracy.
Po drugie -> Złożenie wniosku.
W następnej kolejności -> Rozpatrzenie wniosku.
Później -> Kwalifikacja wniosku.
Napisanie Biznesplanu.
W końcu otrzymanie dofinansowania.


Wymogi, które należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie z Urzędu Pracy?


Osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi pamiętać o kilku istotnych kwestiach:

– Nie może mieć statusu studenta dziennego.

– Wniosek należy złożyć dopiero po upływie określonego czasu od rejestracji w Urzędzie (umowny czas regulowany jest przez Urząd).

– Powinna mieć wkład własny (nie zawsze, zależy to od urzędu).

WAŻNE: W zależności od Urzędu Pracy, wymogi oraz regulamin mogą się różnić.Kolejną możliwością dofinansowania na działalność gospodarczą jest oczywiście pozyskanie jej z Unii Europejskiej. Skorzystać mogą z niego osoby:


Po 30 roku życia, które nie mają stałego miejsca zatrudnienia i pozostają osobami bezrobotnymi.

Które nie ukończyły 30 roku życia, nie są studentami i nie wykonują pracy zarobkowej.

Niepełnosprawne.


Ubiegając się o dofinansowanie z Unii Europejskiej, należy złożyć wniosek, przedstawić biznesplan, który zostanie zweryfikowany przez Komisję Oceny Wniosków. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, zobowiązani jesteśmy do uiszczenia wkładu własnego. Jest to obowiązkowy warunek aby otrzymać dofinansowań z Unii Europejskiej.