Metody pracy w zespole

metody-pracy-w-zespoleMetody pracy w zespole, czym są i jakie wyróżniamy? Pracując w grupie, bardzo ważne jest umiejętne podzielenie poszczególnych zadań. Każda z osób w zespole odgrywa inną rolę. Bowiem każda ma inne umiejętności, wiedzę i doświadczenia. Kluczowym jest więc odpowiednie wykorzystanie potencjału każdej z osób. W tym artykule przedstawię Ci najlepsze metody pracy w zespole.Metoda burzy mózgów

Jedną z metod pracy w zespole jest metoda burzy mózgów. Jej celem jest zwiększenie możliwości nierutynowych i oryginalnych. Składa się ona z 3 etapów. Pierwszym etapem jest faza przygotowawcza. Członkowie zespołu mają za zadanie zapoznać się z problemem i przygotować się do dyskusji. Dodatkowo poznają zasady panujące w danej metodzie. Kolejna faza pomysłowości – jest to faza, w której uczestnicy zespołu, po zapoznaniu się z problemem, przystępują do proponowania rozwiązań. Etap ten w zależności od skomplikowania problemu trwa od 0,5 do 1 godziny. Po spisaniu wszystkich pomysłów należy przejść do ostatniego etapu, jakim jest ocena pomysłów. W związku z tym, członkowie wybierają najlepsze pomysły, uzupełniają je o nowe spostrzeżenia. Na koniec wybierają rozwiązanie problemu. Dzięki tej metodzie otrzymujemy naprawdę dużo pomysłów rozwiązań.Metoda 6-3-5

Ta metoda pracy w zespole jest odmianą burzy mózgów. Podobnie jak poprzednia metoda, polega na spisaniu pomysłów rozwiązania problemu. Każdy z uczestników, a jest ich 6, za zadanie zapisać na swoim formularzu 3 pomysły, na które ma tylko 5 minut. Następnie po upływie określonego czasu, przekazuje swój formularz osobie obok. Zadaniem tej osoby jest modyfikacja oraz rozwinięcie otrzymanych pomysłów. Podsumowując, każdy uczestnik podaje łącznie 18 pomysłów.Metoda drzewa decyzyjnego

Metoda to polega na wyborze pomiędzy możliwymi zdarzeniami na podstawie prawdopodobieństwa ich zajścia oraz ich konsekwencji. Istotne jest, że metoda ta pozwala na graficzny zapis procesu podejmowania decyzji. Dlatego stosując tę metodę pracy w zespole, znajdziemy różne rozwiązania jednego problemu. Bez wątpienia, pozwala poznać skutki wybranego rozwiązania.
Praca w zespole odgrywa kluczową rolę w organizacjach. Nawet jeśli pracujesz jako freelancer, kluczowa jest umiejętność współpracy z większą ilością osób. Podczas swojej pracy możesz tworzyć zespół, współpracując dla jednego klienta z innymi freelancerami. Zaletami pracy w zespole jest przede wszystkim szybsze rozwiązanie problemu i podjęcia decyzji.

[mailerlite_form form_id=1]