Test Gallupa

test-gallupaTest Gallupa co to takiego i kto powinien go wykonać?

Test Gallupa jest to popularna nazwa narzędzia badawczego CliftonStrengths, stworzonego przez Donalda Cliftona w Instytucie Gallupa. Narzędzie umożliwia ocenę natężenia 34 cech zwanych talentami, z których 5 jest dominujących.

Talentem nazywamy wyjątkowe zdolności i predyspozycje do wykonywania określonych działań lub osiągania konkretnych wyników w danej dziedzinie. W rzeczywistości może on być dziedziczony lub rozwijany przez odpowiednie wysiłki i szkolenia. Talenty mogą objawiać się w różnych dziedzinach, takich jak sztuka, nauka, sport czy biznes. Ich odkrycie i rozwijanie może prowadzić do osiągnięcia sukcesu i spełnienia w życiu osobistym i zawodowym. Dlatego osoby wykorzystujące swój talent mają szanse działać najefektywniej.

Donald Clifton, amerykański psycholog, zidentyfikował 34 talenty, które nazywał “silnymi stronami”. Są to cechy, które stanowią niepowtarzalne predyspozycje każdej osoby do wykonywania określonych działań na wysokim poziomie. Wśród tych talentów znajdują się m.in. takie cechy jak: umiejętność organizacji, empatia, kreatywność, analityczne myślenie, skłonność do ryzyka czy zdolność do uczenia się. Według Cliftona, odkrycie i rozwijanie swoich “silnych stron” jest kluczem do osiągnięcia sukcesu i spełnienia w życiu.


Lista cech, zwanych talentami według twórcy testu Gallupa

 • Aktywator
 • Analityk
 • Bezstronność
 • Bliskość
 • Czar
 • Dowodzenie
 • Dyscyplina
 • Elastyczność
 • Empatia
 • Indywidualizacja
 • Integrator
 • Intelekt
 • Komunikatywność
 • Kontekst
 • Maksymalista
 • Naprawianie
 • Odkrywczość
 • Odpowiedzialność
 • Optymista
 • Organizator
 • Osiąganie
 • Poważanie
 • Pryncypialność
 • Rozwaga
 • Rozwijanie innych
 • Rywalizacja
 • Strateg
 • Uczenie się
 • Ukierunkowanie
 • Wiara w siebie
 • Wizjoner
 • Współzależność
 • Zbieranie
 • Zgodność Jak wygląda test Gallupa?

Test Gallupa składa się ze 177 pytań. Każde pytanie posiada 5-stopniową oś i parę zdań weryfikujących talenty. Można zdecydowanie opowiedzieć się po stronie danego stwierdzenia, albo zaznaczyć odpowiedź neutralną, w sytuacji kiedy nie zgadzamy się z żadnym ze stwierdzeń. Na każde pytanie przewidziano limit czasu wynoszący 20 sekund. Dodatkowo po odpowiedzeniu na komplet pytań uzyskuje się dostęp do raportu, który przedstawia natężenie wszystkich 34 talentów (wersja rozszerzona) lub informuje tylko o 5 dominujących cechach (wersja podstawowa).


Test Gallupa jest płatnym narzędziem badawczym. Wersja podstawowa kosztuje około 105 złotych, natomiast wersja rozszerzona około 315 złotych.


Test można wykonać na oficjalnej stronie: TUTAJ https://store.gallup.com/h/en-ieCzy warto wykonać test Gallupa?

Test Gallupa jest wartościowym narzędziem, które pozwala na lepsze zrozumienie swoich umiejętności, preferencji oraz stylu pracy. Dodatkowo pozwala na odkrycie naszych najlepszych sposobów rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, współdziałania z ludźmi i wywierania wpływu. Dzięki niemu możesz odkryć swoje mocne strony oraz obszary, na których warto się skupić w celu dalszego rozwoju. Test ten może pomóc w wyborze kierunku kariery, znalezieniu pracy, a także w lepszym zrozumieniu siebie i swoich potrzeb zawodowych.
Kto powinien wykonać test Gallupa?

Test Gallupa na pewno będzie pomocny na początku kariery zawodowej. Dlatego będzie bardzo pomocny dla młodych osób, które dopiero zastanawiają się nad swoją ścieżką kariery i nie dokładnie wiedzą jeszcze co chcą robić w życiu. Powinny wykonać go osoby, zastanawiające się nad zmianą pracy, jak również osoby, chcące się przebranżowić.


Dodatkowo każda osoba planująca otwarcie własnego biznesu, powinna rozważyć wykonanie test, by poznać swoje mocne strony i swoją osobowość. Wykonanie tego testu jest polecane także wszystkim menadżerom, chcącym zwiększyć potencjał i satysfakcję swoich pracowników, nauczycielom, którym zależy na tym, aby dobrze wspierać w rozwoju swoich uczniów, oraz psychologom i doradcom zawodowym wspierającym młodych ludzi na starcie do kariery.