Jak stworzyć dobry biznesplan?

jak-stworzyc-dobry-biznesplan


Jak stworzyć dobry i skuteczny biznesplan, który pozwoli osiągnąć Twojej firmie sukces?

Biznesplan to plan powstania i rozwoju Twojej przyszłej firmy. Zawarte są w nim cele oraz sposób ich zrealizowania. Biznesplan pozwoli zweryfikować, czy nasz pomysł na biznes ma szansę powodzenia. W tym artykule przedstawię krok po kroku jak przygotować biznesplan dla swojej firmy.

Biznesplan pokaże ci:

 • jakie masz oczekiwania w związku z prowadzeniem działalności
 • jakie cele chcesz osiągnąć i jaki biznes chcesz zbudować
 • Twoje konkretne działania biznesowe jako przyszłego przedsiębiorcy.Kto powinien zrobić biznesplan?

Biznesplan jest niezbędnym dokumentem w instytucjach, w których można uzyskać dofinansowanie, np. w urzędzie gminy, czy urzędzie pracy.

Zadaniem biznesplanu jest dostarczenie przedsiębiorcy informacji, niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji o rozpoczęciu działalności. Biznesplan ujawni czy nasz pomysł ma szanse powodzenia. Dzięki analizom biznesplanu może się również okazać, że nasz pomysł jest nieopłacalny i nierealny.


Co powinien zawierać biznesplan?

 • streszczenie
 • charakterystykę firmy
 • charakterystykę produktu lub usługi
 • analizę konkurencji
 • analizę SWOT
 • plan działań marketingowych
 • plan działalności operacyjnej
 • plan finansowy przedsięwzięcia


Streszczenie znajduje się na początku i musi zawierać wszystkie, najistotniejsze informacje z poszczególnych jego części. Warto też pamiętać, że streszczenie jest wizytówką biznesplanu i powinno być sporządzone w bardzo staranny sposób.


Charakterystyka przedsiębiorstwa powinna być krótka, powinnaś zawrzeć w niej takie informacje jak:

 • nazwa i forma prawna przedsiębiorstwa,
 • przedmiot działalności,
 • pełne dane teleadresowe,
 • charakterystyka właścicieli (życiorysy),
 • misji i celów przedsiębiorstwa,
 • posiadanych zasobów.Charakterystyka produktu polega na analizie przedmiotu działalności przedsiębiorstwa. Należy przedstawić w niej cechy produktu lub usługi. Powinny zawierać cenę, rabaty, dystrybucję, usługi posprzedażowe. Nie powinno tutaj zabraknąć przewagi konkurencyjnej oraz faz cyklu życia produktu.

Istotny element przedsiębiorstwa to również kadra pracownicza i zarządzająca. W biznesplanie należy przedstawić kwalifikację osoby prowadzącej działalność, kwalifikacje kadry pracowniczej, strukturę organizacyjną.


Rynek i konkurencja to ważny element w planie twojego biznesu. Ma na celu przedstawienie otoczenia, w jakim będzie działać nasza przyszła firma. Należy tutaj szczegółowo opisać rynek, na którym będzie funkcjonować, jaka panuję tendencja w branży oraz klientów i konkurencji. Należy tutaj przeanalizować wszystkie mocne i słabe strony naszego biznesu.Marketing i reklama w tej części należy przedstawić strategię marketingową oraz sposoby promocji i reklamy naszych produktów. Aby zrobić to jak najdokładniej, należy sprecyzować i określić naszą grupę docelową.


Analiza SWOT, czyli analiza, która pozwoli nam określić nasze mocne i słabe strony oraz zagrożenia i szanse planowanej działalności. Dodatkowo jej przeprowadzenie pokaże nam plusy i minusy naszego biznesu.


Podsumowanie

Należy pamiętać, że podczas pisania biznesplanu powinniśmy posługiwać się jedynie wiarygodnymi danymi. Pomijając, że nie warto okłamywać samego siebie to dane nierealne lub przeszacowane mogą wzbudzić podejrzenia u oceniającego biznesplan. Konsekwencją tego może być np. odmowa finansowania. Jednakże całkowity brak planu działania, to również prosta droga do przedsiębiorczej porażki.