Motywacja, jak bardzo jest ważna?

motywacja-jak-bardzo-jest-waznaMotywacja sprawia, że jesteśmy w stanie pracować ciężej, bardziej angażować się w pracę i dawać z siebie dużo więcej. To właśnie od motywacji zależą możliwości i kierunek naszej aktywności. Czym więc jest motywacja i jak bardzo jest ważna?Motywacja, czym tak właściwie jest?

Motywacja najprościej rzecz ujmując, jest to stan gotowości do podjęcia określonego działania. Jest to wewnętrzny stan u człowieka. Motywacja wynika z interakcji czynników świadomych, ale także nieświadomych. Dlatego opanowanie motywacji pozwalającej na trwałym i przemyślanym działaniu, ma kluczowe znaczenie w osiągnięciu wysokiego poziomu umiejętności, np. w sporcie czy nauce.Procesy motywacyjne

Są one kluczowe, gdyż ukierunkowują nasze zachowanie na osiągnięcie określonych wyników. Co istotnie kieruje nas na wykonywanie pewnych czynności tak, aby doprowadziły nas do zamierzonych wyników. Jeśli jesteśmy świadomi wykonywania danych czynności oraz ich wyników, wówczas wyniki te określamy jako cel. Proces ten składa się z zespołu pojedynczych motywów.

Motywem możemy więc nazwać pobudzające nas do działania przeżycie lub przeszkadzające jemu wykonaniu.Motywacja, czy jest ważna?

Zwiększenie działań mających na celu podniesienie motywacji przynosi o wiele lepsze efekty pracy. Obecnie przoduje przekonanie, że wynagrodzenie finansowe jest silnym, ale nie jedynym czynnikiem motywacyjnym w pracy. Obok niego znajdują się takie czynniki jak: znaczenie wykonanych zadań, różnorodność wykorzystanych w pracy umiejętności oraz informacje zwrotne o wynikach pracy, czyli tzw. feedback.

Motywacja w pracy jest więc bardzo ważna. To dzięki niej pracownicy działają efektywniej, a to przekłada się bezpośrednio na lepsze wyniki dla firmy. Należy ona do tych elementów w pracy, które decydują czy pracownik chce dalej pozostać w firmie.
Proces motywacyjny

  • Etap I – wzbudzenie energii
  • Etap II – ukierunkowanie wysiłku na cel
  • Etap III – zwiększenie wrażliwości na bodźce istotne
  • Etap IV – kontynuowanie czynności, dopóki warunki, które ją zapoczątkowały nie ulegną zmianie
  • Etap V – pobudzenie emocjonalne
Odpowiednia motywacja jest potrzebna każdemu. Poziom jej zaawansowania może być oczywiście różny w zależności od wykonywanej pracy oraz jej dziedziny. Bez niej trudno myśleć o jakichkolwiek celach, a sama pomaga w trudnych momentach nie tylko w pracy. Dlatego jest to motor napędowy do różnego rodzaju zadań.